freeposttoday.com โพสฟรี โพสประกาศฟรี ซื้อขายสินค้าฟรี ลงประกาศฟรี โปรโมทฟรี โฆษณาฟรี เปิดร้านฟรี ลงขายของฟรี ! ไม่ต้องสมัครสมาชิก

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 8-8-13

จังหวัดกระบี่    อำเภอคลองท่อม

  รายละเอียด

  พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับ พืชผัก
  อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้
  พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ฝ้าย ปอแก้ว อ้อย
  มันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียว เป็นหลุมสองข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกำจัดวัชพืชครั้งแรก
  ฝ้าย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่เป็นสองครั้งเท่า ๆ กัน ครั้งแรกใส่ 40 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยเป็นแถวรองก้นหลุมก่อนปลูก ครั้งที่สองใส่ 40 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30-90 วัน โดยวิธีโรยสองข้างแถวก่อนพูนดินกลบ
  ปอแก้ว ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข้างแถวปลูก แล้วพรวนดินกลบ เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
  อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ดังนี้
  อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็นสองครั้งเท่า ๆ กัน ใส่ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส่ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน
  อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว
  อ้อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะและต้องพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี
  ไม้ผล ใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น และในปีหนึ่ง ๆ ควรแบ่งในปุ๋ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง
  พืชผัก ใส่เมื่อพืชตั้งตัวดีแล้วแบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีหว่านหรือรองก้นหลุม ครั้งที่สองใช้ปุ๋ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว
  ไม้ดอกไม้ประดับ ถ้าปลูกเป็นไร่ใช้เช่นเดียวกับพืชผัก ถ้าปลูกเป็นกระถางใช้ปุ๋ยเคมี
 • ข้อมูลประกาศ

  สยาม ศิริรัตน์

  1,000 บาท

  อยากขาย

  ใหม่

  บุคคลทั่วไป

  04 ก.ค. 59 18:28 น.

  -

  88/2 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

  0879996622

  nuchchy_photo@hotmail.com

  320

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  http://freeposttoday.com นะคะ